Partneri
MČ Košice - Krásna
Fiamo Peva

VÁŽENÍ OBČANIA,VENUJTE PROSÍM POZORNOSŤ TOMUTO OZNÁMENIU!
Mestská časť Košice- Krásna v súlade s ustanovením § 22 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve pristúpi k zrušeniu starých hrobových miest, ktoré nie sú predmetom nájomnej zmluvy.
Zoznam
týchto hrobových miest, v ktorom je uvedený sektor, číslo hrobového miesta a meno nebohého s dátumom narodenia a úmrtia (ak je známe), si môžete pozrieť  aj na vývesnej tabuli na Dome nádeje
Ak sa žiadny nájomca k takémuto hrobovému miestu neprihlási v lehote 3 rokov od zverejnenia tohto oznámenia, bude toto hrobové miesto zrušené!
V prípade záujmu o uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto zo zoznamu, kontaktujte prosím správu cintorína Mestskej časti Košice- Krásna.

V Košiciach- Krásnej, dňa 28.10.2016

28.10.2016 08:40

Nájomné zmluvy- sektor 18:

12.04.2016 15:14

Nájomné zmluvy- sektor 17: SYMBOLICKÁ ZÁHRADKA

12.04.2016 15:00

Nájomné zmluvy- sektor 16:

12.04.2016 14:41

Nájomné zmluvy- sektor 15:

12.04.2016 14:20

Nájomné zmluvy- sektor 14:

12.04.2016 14:11

Nájomné zmluvy- sektor 13:
(zatiaľ prázdny)

12.04.2016 14:01

Nájomné zmluvy- sektor 12:

12.04.2016 13:41

Nájomné zmluvy- sektor 11:

12.04.2016 13:03

Nájomné zmluvy- sektor 10:

12.04.2016 11:06

Nájomné zmluvy- sektor 9:

12.04.2016 09:33

Nájomné zmluvy- sektor 8:

12.04.2016 07:52

Nájomné zmluvy- sektor 7:

11.04.2016 13:46

Nájomné zmluvy- sektor 6:

11.04.2016 13:05

Nájomné zmluvy- sektor 5:

11.04.2016 12:36

Nájomné zmluvy- sektor 4:

11.04.2016 11:50

Nájomné zmluvy- sektor 3:

07.04.2016 15:40

Nájomné zmluvy- sektor 2:

07.04.2016 14:17

Nájomné zmluvy- sektor 1:

06.04.2016 13:42

Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku (cintoríne) - hrobu, náhrobku, rámu, lavičky- ako aj  všetkých prác nad rámec bežnej údržby hrobových miest, je potrebný súhlas Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Krásna a pri realizácii zároveň písomné povolenie vstupu na cintorín. Tlačivo je k dispozícii na miestnom úrade v kancelárii 1. kontaktu alebo v kancelárii č.3 na 1. poschodí a môžete si ho stiahnuť aj priamo tu. Prípadné bližšie  informácie na telefónnych číslach 055/6852 874, 0905 342 544, 055/7299. 740.

20.12.2014 09:09
Powered by: Ultracode CMS