Rodinné centrum Pimpollo - program JÚN
Rodinné centrum Pimpollo pre Vás znova pripravilo zaujímavý program na celý mesiac jún i nové tvorivé dielne.
Zároveň môžete detičky prihlásiť do krúžku ľudového tanca Halúzka, do predškolského kurzu hudobnej školy YAMAHA. Celá rodina sa môže rozhýbať prostredníctvom cvičenia "Spoločne a navzájom".


14.06.2017 16:51

Rodinné centrum Pimpollo - program MÁJ
Rodinné centrum Pimpollo pre Vás aj novom roku pripravilo zaujímavý program na celý mesiac apríl i nové tvorivé dielne.
Zároveň môžete detičky prihlásiť do krúžku ľudového tanca Halúzka, do predškolského kurzu hudobnej školy YAMAHA. Celá rodina sa môže rozhýbať prostredníctvom cvičenia "Spoločne a navzájom".


10.05.2017 16:35
Powered by: Ultracode CMS