Partneri
MČ Košice - Krásna
Fiamo Peva

Rodinné centrum Pimpollo - program APRÍL
Rodinné centrum Pimpollo pre Vás znova pripravilo zaujímavý program na celý mesiac apríl i nové tvorivé dielne. Zároveň môžete detičky prihlásiť do krúžku ľudového tanca Halúzka, do predškolského kurzu hudobnej školy YAMAHA. Celá rodina sa môže rozhýbať prostredníctvom cvičenia "Spoločne a navzájom".


05.04.2018 09:20

Spoločne a navzájom
Rodinné centrum Pimpollo, o. z. pozýva malých aj  veľkých na spoločné cvičenie, ktoré sa uskutoční každú stredu od 18.00 hod do 19.00 hod. v telocvični základnej školy na Rehoľnej ulici v Krásnej.
Buďme spolu fit!

04.10.2017 11:48
Powered by: Ultracode CMS