AKTUALITY
Oznámenie - hrobové miesta bez platnej nájomnej zmluvy

VÁŽENÍ OBČANIA,VENUJTE PROSÍM POZORNOSŤ TOMUTO OZNÁMENIU!
Mestská časť Košice- Krásna v súlade s ustanovením § 22 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve pristúpi k zrušeniu starých hrobových miest, ktoré nie sú predmetom nájomnej zmluvy.
Zoznam
týchto hrobových miest, v ktorom je uvedený sektor, číslo hrobového miesta a meno nebohého s dátumom narodenia a úmrtia (ak je známe), si môžete pozrieť  aj na vývesnej tabuli na Dome nádeje
Ak sa žiadny nájomca k takémuto hrobovému miestu neprihlási v lehote 3 rokov od zverejnenia tohto oznámenia, bude toto hrobové miesto zrušené!
V prípade záujmu o uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto zo zoznamu, kontaktujte prosím správu cintorína Mestskej časti Košice- Krásna.

V Košiciach- Krásnej, dňa 28.10.2016

28.10.2016 08:40
Pozvánka na futbalový zápas - 29.10.2016

POZVÁNKA NA FUTBALOVÝ ZÁPAS - 29.10.2016
Mestská časť Košice- Krásna a futbalový klub FK Krásna Vás pozývajú na zápas družstva žiakov FK Krásna vs. ŠŠK KAC Jednota Košice, ktorý sa odohrá v sobotu 29. októbra 2016 o 10.30 hod. na miestnom futbalovom štadióne.
Tešíme sa na Vás.

26.10.2016 17:02
Zmena dopravného značenia - ul. Smutná

ZMENA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA - ul. Smutná
Mestská časť Košice- Krásna upozorňuje vodičov,že od 29. októbra 2016 do 7.novembra 2016 bude na ul. Smutnej osadené dočasné dopravné značenie, ktoré zjednosmerní premávku v smere na miestny cintorín. Výjazd pre motorové vozidlá povedie po ul. K lesu v lokalite IBV Na hore v smere na Košickú Polianku.
Ďakujeme za pochopenie.

26.10.2016 09:05
Kosenie verejných priestranstiev - 6. kosenie

UPOZORNENIE PRE VLASTNÍKOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL!
Mestská časť Košice- Krásna začala v utorok 25. októbra 2016 s posledným kosením verejných priestranstiev v tomto roku, a preto upozorňuje a žiada vlastníkov motorových vozdiel, aby z dôvodu ich možného poškodenia, parkovali svoje vozidlá mimo verejných komunikácií.
Ďakujeme za pochopenie.

26.10.2016 08:02
Prerušenie distribúcie elektriny - 31.10.2016

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 31.10.2016
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že pre odberné miesto Opátska 13 a pre ulice: Opátska, Pri Hornáde,Križinova, Benkova a 1. mája bude v termíne 31. októbra 2016 (pondelok) v čase od 07.10. do15.30 hod. prerušená distribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

10.10.2016 10:29
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332           ( www.spp.sk )
Plyn: 055/ 622 19 15               (
www.vse.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 0905 342 544
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Profistranky CMS