AKTUALITY
Deň narcisov 13.04.2018- hľadáme dobrovoľníkov

Deň narcisov 13.04.2018- hľadáme dobrovoľníkov
Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s Centrom pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach hľadá dobrovoľníkov na zbieranie dobrovoľných príspevkov do pokladničky a rozdávanie žltých kvietkov nádeje počas Dňa narcisov v piatok 13. apríla 2018 v našej mestskej časti. Dobrovoľníci, starší ako 15 rokov, sa môžu prihlásiť osobne v kancelárii 1. kontaktu na miestnom úrade, alebo elektronicky na adrese podatelna@kosicekrasna.sk do 31.marca 2018. Zoznam prihlásených dobrovoľníkov bude následne odovzdaný Centru pomoci v Košiciach, ktoré dobrovoľníkom poskytne potrebný materiál (tričká, narcisy, pokladničky) ako aj bližšie informácie.
Všetkým dobrovoľníkom vopred ďakujeme.

16.02.2018 09:54
Prerušenie distribúcie elektriny - 23.02.2018

Prerušenie distribúcie elektriny - 23.02.2018
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných opráv a údržby distribučnej sústavy, bude v piatok 23. februára 2018 v čase od 07.30 do 15.00 hod. prerušená distribúcia elektrickej energie na uliciach: Minská, Kladenská, Ortoviská, Krajná, Vyšný dvor, Feketeova pažiť, Šuhajova, K majeru, Rešov majer, Prašná, IBV Záhumnie a IBV Na hore.

12.02.2018 14:14
Oznámenie o zmene strategického dokumentu

Oznámenie o zmene strategického dokumentu
Okresný úrad Košice oznamuje, že dňa 17.01.2018 doručil obstarávateľ Košický samosprávny kraj oznámenie o zmene strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena". Dokument je verejnosti prístupný na nahliadnutie, robenie výpisov a odposov na vlastné náklady: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, resp. na interenetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR: http://www. enviroportal.sk/Sk/eia/detail/regionalna.integrovana-uzemna-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-k v termíne najneskôr do 14 dní od doručenia tohto listu.

09.02.2018 11:50
Verejné obstarávanie- zverejnenie výziev v zmysle § 117 ZVO - 09.02.2018

Verejné obstarávanie - zverejnenie výziev v zmysle § 117 ZVO - 09.02.2018
Mestská časť Košice- Krásna vyhlásila verejné obstarávanie na zákazku:
Svetelno- technická štúdia verejného osvetlenia v Mestskej časti Košice- Krásna" - výzva na zaslanie cenovej ponuky ( zverejnené 09.02.2018)

09.02.2018 10:06
Pozvánka na Siplackú fašiangovú zabíjačku - 17.02.2018

Pozvánka na Siplackú fašiangovú zabíjačku - 17.02.2018
Pozývame Vás na pravú Siplackú fašiangovú zabíjačku, ktorá sa uskutoční v sobotu 17. februára 2018 o 09.00 hod. v priestoroch areálu Bistra Včielka. Okrem ukážky tradičnej zabíjačky Vás čaká bohatý sprievodný program a o 17.00 hod aj bohatá tombola. Hlavnou cenou bude auto na víkend od spoločnosti Vlasatý.

07.02.2018 08:48
Desiatka v Krásnej - hľadáme dobrovoľníkov

Desiatka v Krásnej - hľadáme dobrovoľníkov
Mestská časť Košice- krásna hľadá dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomôcť pri organizovaní prvého ročníka behu "Desiatka v Krásnej", ktorý sa uskutoční 15. apríla 2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a bližšie informácie získajú u organizátora behu MUDr. Antona Paľovčíka, MPH na telefónnom čísle 0904 433 003, alebo elektronicky na adrese dr.anton.palovcik@gmail.com.

05.02.2018 10:17
FK Krásna ponúka pohyb pre deti a mládež

FK Krásna ponúka pohyb pre deti a mládež
Futbalový klub FK Krásna, o. z. ponúka pre chlapcov a dievčatá do 18 rokov s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice- Krásna možnosť bezplatne využívať malé futbalové ihrisko v areáli futbalového štadióna, Golianova 27. Futbalové miniihrisko je možné využívať vždy v piatok v čase od 14.00 do 17.00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u správcu futbalového štadióna od 1. februára 2018.

30.01.2018 10:07
Pozvánka na koncert komorného orchestra mládeže efko - 18.02.2018

Pozvánka na koncert komorného orchestra mládeže efko - 18.02.2018
Mestská časť Košice- Krásna Vás pozýva na koncert komorného orchestra mládeže efko, ktorý je venovaný 875. výročiu prvej písomnej zmienky o Krásnej, 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky a 100. výročiu vzniku Československej republiky. Na koncerte zaznejú známe diela slovenských a českých hudobných skladateľov. Koncert sa uskutoční v nedeľu 18. februára 2018 v priestoroch Kultúrneho domu, so začiatkom o 16.00 hod. Vstupné je 2,- EUR, deti do 15 rokov zdarma. Vstupenky si môžete zakúpiť od 1. februára 2018 v kancelárii prvého kontaktu na miestnom úrade a v deň koncertu v reštaurácii Rubín. Tešíme sa na spoločný zážitok.

17.01.2018 09:16
Stolnotenisové pondelky - 15.01. - 30.04.2018

Stolnotenisové pondelky - 15.01. - 30.04.2018
Mestská časť Košice - Krásna v spolupráci so Základnou školou s materskou školou sv. Marka Križina pozýva stolnotenisových nadšencov na "Stolnotenisový pondelok". Každý pondelok (okrem sviatkov), začíname už od 15. januára do 30. apríla 2018 vždy od 16.00 do 18.00 hodiny si môžete zdarma, bez poplatkov zahrať stolný tenis v telocvični základnej školy. Nutná výbava: raketa a loptičky.

08.01.2018 11:07
Odkaz pre ďalšie generácie 2018 - 2068

Odkaz pre ďalšie generácie 2018 - 2068
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna v súvislosti s rekonštrukciou a reštaurovaním Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, ponúka občanom možnosť uložiť do časovej kapsuly (schránky)  na päťdesiat rokov odkaz pre našich potomkov a ďalšie generácie Krásňanov.​ Odkaz nemusí mať len písomnú podobu, nesmie však mať rozmery väčšie ako obálka A4. Časová kapsula bude umiestnená v tesnej blízkosti kamenného náhrobníka a bude zhotovená zo žuly. Podmienkou umiestnenia odkazu je darovanie finančného daru  v minimálnej  výške 10,- EUR, najneskôr do 15. apríla 2018. Finančné dary budú použité výlučne iba na reštaurovanie kamenného náhrobníka. Vzor zmluvy o poskytnutí finančného daru si môžete stiahnuť TU. Slávnostné uzavretie a uloženie časovej kapsuly s odkazmi darcov bude v sobotu 26. mája 2018.
Za pomoc a podporu ďakujeme.

28.12.2017 10:25
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE
Deň matiek 2011

Deň matiek 2011
Powered by: Ultracode CMS