AKTUALITY
starostovská sobota 21.04.2018

 

Starostovská sobota -  21.04.2018
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že z dôvodu konania brigády v lokalite bývalého benediktínskeho opátstva starostovská sobota dňa 21. apríla 2018 NEBUDE.
Ďakujeme za pochopenie.

20.04.2018 09:18
Pozvánka na Talentovú show „Krásna má talent“ - 22.04.2018

Pozvánka na Talentovú show „Krásna má talent“
Pozývame všetky talentované deti a mládež vo veku od 3 do 16 rokov, ktoré bývajú v Krásnej na výberové neverejné kolo, ktoré sa uskutoční v nedeľu 22. apríla 2018 o 16.00 hod.v Kultúrnom dome. Finálový večer a vystúpenie talentov sa uskutoční 17. júna 2018. Víťazi súťaže, ktorých vyberie a ocení odborná porota, vystúpia na oslavách Dňa Krásnej 7. júla 2018. Organizátorom je OZ Gaštanové krídla pre deti, partnerom Mestská časť Košice – Krásna a Reštaurácia Rubín.
Tešíme sa na stretnutie.

17.04.2018 14:16
Upozornenie pre motoristov a cyklisto -.zmena dopravného značenia na uliciach Minská, Ortoviská, Krajná, Kladenská a K Hutke.

Upozornenie pre motoristov a cyklisto -.zmena dopravného značenia na uliciach Minská, Ortoviská, Krajná, Kladenská a K Hutke.
Z dôvodu ochrany obyvateľov týchto ulíc, chýbajúcich chodníkov boli osadené dopravné značky, dopravné zrkadlo a bola zjednosmernená ulica Ortoviská a ulica K Hutke. Zmeny boli vyvolané rozsiahlou výstavbou v lokalite IBV Záhumnie, na základe požiadavky obyvateľov a podnetov poslancov. Pozor na pravidlá cestnej premávky v obytnej zóne:
(1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.
(2) Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
(3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.
(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

13.04.2018 14:13
Vyčistenie lokality opátstva benediktínov v Krásnej

Vyčistenie lokality opátstva benediktínov
Mestská časť Košice- Krásna Vás pozýva na brigádu, ktorej predmetom bude vyčistenie historickej lokality- archeologického náleziska pozostatkov benediktínskeho opátstva. Brigáda sa uskutoční v sobotu 21. apríla 2018 v čase od 09.00 hod do 12.00 hod., miestom stretnutia je Horná ulica. Prosíme dobrovoľníkov, aby si doniesli náradie ako sú ochranné rukavice, pílky, hrable a lopaty. Vrecia na odpad a občerstvenie sú zabezpečené. Pomôžte nám vrátiť dôstojnosť jednému zo symbolov Krásnej. Tešíme sa na spoluprácu.

12.04.2018 09:26
Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva -19.04.2018

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - 19.04.2018
Pozývame Vás na XXI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 19. apríla 2018 o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu, Opátska 18. Program a materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť TU a TU.

11.04.2018 17:17
Starostovská sobota - 07.04., 14.04.2018

Starostovská sobota - 07.04., 14.04.2018
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že z dôvodu konania Veľkonočného stolnotenisového turnaja a  bežeckým pretekov Desiatka v Krásnej starostovská sobota v dňoch 7. a 14. apríla 2018 NEBUDE.
Ďakujeme za pochopenie.

05.04.2018 09:30
Rodinné centrum Pimpollo - program APRÍL 2018

Rodinné centrum Pimpollo - program APRÍL
Rodinné centrum Pimpollo pre Vás znova pripravilo zaujímavý program na celý mesiac apríl i nové tvorivé dielne. Zároveň môžete detičky prihlásiť do krúžku ľudového tanca Halúzka, do predškolského kurzu hudobnej školy YAMAHA. Celá rodina sa môže rozhýbať prostredníctvom cvičenia "Spoločne a navzájom".


05.04.2018 09:20
Otvorenie ihrísk v Mestskej časti Košice- Krásna

Otvorenie ihrísk v Mestskej časti Košice- Krásna
Mestská časť Košice- Krásna oznamuje občanom, že športovo-rekreačný areál v lokalite IBV Na hore, detské ihrisko na Golianovej a detské ihrisko na Rehoľnej ulici budú pre verejnosť otvorené od 1. apríla 2018.

29.03.2018 10:08
Uznesenia z XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna zo dňa 20.03.2018

Uznesenia z XX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Krásna zo dňa 20.03.2018

podpísané
- nepodpísané s dôvodovou správou

29.03.2018 09:30
Oprava výtlkov na komunikáciách vo vlastníctve a správe mestskej časti

Oprava výtlkov na komunikáciách vo vlastníctve a správe mestskej časti
Mestská časť Košice- Krásna začína s opravami výtlkov na komunikáciach v jej vlastníctve a správe. Z tohto dôvodu si dovoľuje požiadať obyvateľov o pomoc pri zisťovaní existujúcich výtlkov, ktoré sa nachádzajú na komunikáciách v Krásnej. Nahlásené výtlky budú označené farebným sprejom. Nahlásiť výtlky môžete elektronicky na adrese vystavba @ kosicekrasna.sk. Ďakujeme.

28.03.2018 09:33
VYHĽADÁVANIE

Ďalšie aktuálne informácie sú zverejnené na úradnej tabuli.

Zasielanie informácií emailom

Súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyplnením a odoslaním elektronického registračného formuláru týmto ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov dobrovoľne udeľujte Mestskej časti Košice- Krásna, Opátska 18, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 00691020 súhlas na spracovanie osobných údajov vyplnených v elektronickom formulári v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e- mailová adresa, telefónne číslo a ich uchovanie za účelom zasielania infomácii z webstránky mestskej časti Košice- Krásna na dobu určitú, t. j. po dobu zasielania informácii.

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 202 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Ultracode CMS