AKTUALITY
Pozvánka na futbalový zápas

POZVÁNKA
Mestská časť Košice- Krásna  a FK Krásna Vás srdečne pozýva na futbalový zápas družstva dorastencov FK Krásna vs Krásnohorské Podhradie,  ktorý sa uskutoční už túto sobotu, 27.augusta 2016 o 14.00 hod na miestnom futbalovom ihrisku na Golianovej ulici a tiež zápas žiakov FK Krásna vs. FK FC Valaliky, ktorý sa uskutoční vo štvrtok, 1. septembra 2016 o 14.00 hod na miestnom futbalovom ihrisku na Golianovej ulici.
Tešíme sa na Vás.

26.08.2016 09:56
Výzva - kosenie súkromných pozemkov

VÝZVA - KOSENIE SÚKROMNÝCH POZEMKOV
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna na základe sťažností obyvateľov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov v  MČ Košice- Krásna, aby v súlade § 3 zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov zabránili výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch vykosením svojich pozemkov do 10.09.2016! Ak pozemok nebude vykosený, obvodný pozemkový úrad pri zistení a prerokovaní priestupku môže  vlastníkovi, správcovi a nájomcovi, za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok uložiť pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do výšky 330 €.

25.08.2016 11:04
Pimpollo - deň otvorených dverí

PIMPOLLO - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Rodinné centrum Pimpollo Vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 7. septembra 2016 (streda) pod názvom "Preži hudbu".
Tešíme sa na Vás.

24.08.2016 09:36
Program rodinného centra

PIMPOLLO POZÝVA !
Rodinné centrum Pimpollo pre Vás aj v SEPTEMBRI pripravilo zaujímavý program. A pre malých tanečníkov je tu pozvanie do krúžku ľudového tanca Halúzka.

24.08.2016 09:10
Prerušenie distribúcie elektriny !

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY !
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom Mestskej časti Košice- Krásna, že v termíne:
6. september 2016 v čase od 07:40 do 16:40
12. september 2016 v čase od 07:40 do 18:10
13. september 2016 v čase od 07:30 do 18:00
bude prerušená distribúcia elektriny na ul:  LACKOVA, UKRAJINSKÁ, ŽIACKA, MOZARTOVA, ADAMOVA, BANIČOVA, REHOĽNÁ a EDISONOVÁ z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

22.08.2016 10:32
Starostovská sobota - 27.08.2016

STAROSTOVSKÁ SOBOTA - 27.08.2016
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že dňa 27.augusta 2016 starostovská sobota z dôvodu čerpania dovolenky NEBUDE.
Ďakujeme za pochopenie.

22.08.2016 09:53
Zámer- prenajatie nehnuteľnosti

ZÁMER - PRENAJATIE NEHNUTEĽNOSTI
Mestská časť Košice- Krásna v zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznamuje zámer na prenajatie majetku Mestskej časti Košice- Krásna: uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme časti nehnuteľnosti
a) predmet prenájmu: pozemok, evidovaný na LV č. 2287, parcela registra "C", parcelné číslo 7025, v celkovej výmere 198 m2 , k. ú. Krásna a stavby - garáž, evidovaná na LV č. 2287, súpisné číslo 1105, celková výmera 82 m2, - plechová unimobunka,celková výmera 45 m2.
b) lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov v zalepenej obálke s názvom " Pozemok ": do 07.09.2016
c) cena prenájmu:.......EUR/rok
d) doba
prenájmu: od 01.10.2016 na dobu neurčitú
e) účel nájmu: služby pre obyvateľov, parkovanie
f) obhliadka predmetu prenájmu: 22.08.2016 o 8.00 hod, stretnutie pred miestom obhliadky


Dátum zverejnenia:15.08.2016

15.08.2016 15:26
Pivný fest Krásna

PIVNÝ FEST KRÁSNA
Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s kultúrnou komisiou a  miestni predajcovia  piva -  U Ferča, Borka, Pod orechom, Bistro Včielka, Letná záhradka a Potraviny Hanko Vás srdečne pozývajú na Pivný fest Krásna, ktorý sa uskutoční  3. septembra 2016 (sobota) od 16.00 hod na školskom ihrisku. Ponúkať sa budú rôzne druhy piva a pivné špeciály. Programom Vás bude sprevádzať Malka Sýkorová. Od začiatku podujatia si môžete vychutnávať zlatý mok pri vystúpeniach  folklórnych skupín a od 20.00 hod. až  do polnoci Vás už roztancuje  skupina VOX.
Príďte sa skvele zabaviť a rozlúčiť sa s letom. Tešíme sa na Vás.

12.08.2016 10:39
Prerušenie distribúcie elektriny 26.08.2016

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje obyvateľom MČ Košice- Krásna, že dňa 26.08.2016 (piatok) bude v čase od 7.00 hod. do 16.30 hod. prerušená dodávka elektriny z dôvodu plánovaných prác nazariadení nízkeho napätia. Odstávka sa týka ulíc: Prašná, Zelená a Goldírová.

11.08.2016 09:48
Rekonštrukcia plynovodov

REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV
Stavebník SPP distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava oznamuje svoj zámer "Rekonštrukcia plynovodov UO10584 Košice - Šebastovce - Krásna". V MČ Košice- Krásna sa budú rekonštruovať plynovody na uliciach: ADAMOVA, VYŠNÝ DVOR, SMUTNÁ, K MAJERU, FEKETEOVA PAŽIŤ, MINSKÁ, UKRAJINSKÁ, PRAŠNÁ, ZELENÁ a EDISONOVA. Začiatok rekonštrukcie - marec 2017, ukončenie rekonštrukcie - október 2017. Práce by mali prebiehať v 3 etapách: 1. etapa, 2. etapa a 3. etapa.

13.07.2016 09:16
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332           ( www.spp.sk )
Plyn: 055/ 622 19 15               (
www.vse.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 0905 342 544
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE
Deň matiek 2011

Deň matiek 2011
Powered by: Profistranky CMS