AKTUALITY
Stolnotenisový turnaj o pohár starostu - 07.04.2018

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu - 07.04.2018
Mestská časť Košice- Krásna pozýva obyvateľov Krásnej na ďalší ročník turnaja v stolnom tenise o pohár starostu Krásnej, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. apríla 2018 v telocvični ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, so začiatkom o 09.00 hodPrihlásiť sa na turnaj môžete elektronicky na adrese sekretariat@kosicekrasna.sk, alebo na telefonicky u p. Ondreja Kažimíra na tel. čísle 0907 447 300, najneskôr do 5.apríla 2018. Podmienky účasti, pravidlá turnaja a ďalšie dôležité informácie si môžete prečítať TU.
Tešíme sa na stretnutie.

22.03.2018 13:39
Zverejnenie návrhov na prijatie všeobecne záväzných nariadení 1. 2018 a 2. 2018

Zverejnenie návrhov na prijatie  všeobecne záväzných nariadení 1/ 2018 a 2/ 2018
Mestská časť Košice- Krásna v zmysle § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov týmto zverejnila návrh na prijatie:
1.) Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č. 1/2018 o podmienkach držania psov v Mestskej časti Košice- Krásna
2.) Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Krásna č.2/2018, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území Mestskej časti Košice-  Krásna.
Účelom prijatia týchto všeobecne zävazných nariadení je zosúladenie právneho a faktického stavu úpravy predmetu týchto nariadení, ako aj potrieb obyvateľov mestskej časti. Viac TU.

21.03.2018 09:49
Oznam pre obyvateľov lokality IBV Pri mlyne a IBV Kolónia

Oznam pre obyvateľov lokality IBV Pri mlyne a IBV Kolónia
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje obyvateľom lokality IBV Pri mlyne a IBV Kolónia, že v súvislosti so stavbou "INS_ FTTH_KE_ Krásna nad Hornádom" bude stavebník ROJA spol. s. r. o. písomne komunikovať s každým vlastníkom nehnuteľnosti v tejto lokalite. Kontaktnou osobou za stavebníka bude p. Jusko. Práce súvisiace s vyššie uvedenou stavbou v danej lokalite by mali byť ukončené do 30.06.2018.

20.03.2018 10:14
Jarná deratizácia na území mesta Košice

Jarná deratizácia na území mesta Košice
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach v súlade so zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nariadil opatrenie zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov na území mesta Košice v termíne od 26.03.2018 do 30.04.2018, ktoré sa vzťahuje na mestské časti, právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov aj fyzické osoby.

20.03.2018 08:30
Rozbor vody zo studní a vrtov - 23.03.2018

Rozbor vody zo studní a vrtov - 23.03.2018
Mestská časť Košice Krásna po dohode s VVS,a .s. ponúka v rámci Svetového dňa vody bezplatný rozbor vody zo studní alebo vrtu. Testovanie vody na prítomnosť dusičnanov sa uskutoční v piatok 23. marca 2018 v čase od 09.00 do 11.00 hod. na miestnom úrade. Vzorky vody je potrebné priniesť v čistých sklenených alebo PET fľaške v objeme 0,3 l na miestny úrad.

19.03.2018 06:52
Odkaz pre ďalšie generácie 2018 - 2068

Odkaz pre ďalšie generácie 2018 - 2068
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna v súvislosti s rekonštrukciou a reštaurovaním Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, ponúka občanom možnosť uložiť do časovej kapsuly (schránky) na päťdesiat rokov odkaz pre našich potomkov a ďalšie generácie Krásňanov.​ Odkaz nemusí mať len písomnú podobu, nesmie však mať rozmery väčšie ako obálka A4. Časová kapsula bude umiestnená v tesnej blízkosti kamenného náhrobníka a bude zhotovená zo žuly. Podmienkou umiestnenia odkazu je darovanie finančného daru  v minimálnej  výške 10,- EURnajneskôr do 15. apríla 2018. Finančné dary budú použité výlučne iba na reštaurovanie kamenného náhrobníka. Vzor zmluvy o poskytnutí finančného daru si môžete stiahnuť TU. Slávnostné uzavretie a uloženiečasovej kapsuly s odkazmi darcov bude v sobotu 26. mája 2018.
Za pomoc a podporu ďakujeme.

19.03.2018 06:46
Zápis z XIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva zo dňa 14.02.2018
15.03.2018 14:52
Upozornenie : zmena termínu a miesta zasadnutia MZ

Upozornenie : zmena termínu a miesta zasadnutia MZ
Vážení občania, dovoľujeme si upozorniť Vás, že po vzájomnej dohode poslancov miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti sa termín rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna prekladá na utorok 20. marca 2018 o 16.00 hod. Miestom zasadnutia bude Reštaurácia Rubín.Materiály k bodom programu si môžete pozrieť TU (1-8) a TU (9-12).

14.03.2018 12:49
Rybárska brigáda v Krásnej - 2018

Rybárska brigáda v Krásnej - 2018
Slovenský rybársky zväz Košice
v spolupráci s MČ Košice- Krásna organizuje rybársku brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. apríla 2018. Počas brigády sa budú čistiť brehy rieky Hornád. Miestom stretnutia je MÚ MČ Košice- Krásna, Opátska 18. Prihlásiť sa na brigádu môžete osobne v kancelárii 1. kontaktu na miestnom úrade, telefonicky na čísle 055/7291 039, alebo e- mailom na adrese vargova@kosicekrasna.sk. Na hlásiť je potrebné meno a priezvisko, bydlisko a číslo preukazu. Uprednostnení budú rybári s trvalým pobytom v mestskej časti Košice- Krásna. Maximálny počet prihlásených je 40.

14.03.2018 08:35
Desiatka v Krásnej - POZVÁNKA

Desiatka v Krásnej - POZVÁNKA
V rámci celoročných osláv 875.výročia prvej písomnej zmienky o našej obci Krásna nad Hornádom sa v nedeľu 15. apríla 2018 uskutoční I. ročník behu Desiatka v Krásnej.
Okrem hlavného behu na 10 km pre všetky mužské a ženské kategórie sme pre našich najmenších bežcov pripravili aj behy na 50, 200 a 400 metrov. Štart aj cieľ hlavného behu je situovaný do priestorov pred budovu miestneho úradu. Trať vedie po mestskej časti prevažne po asfaltovej ceste a chodníkoch, detské behy budú prebiehať pred miestnym úradom (v danom úseku bude vylúčená doprava po miestnych komunikáciách). Prihlásiť sa na pretek je možné  ... viac TU.

13.03.2018 10:20
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE
Deň matiek 2011

Deň matiek 2011
Powered by: Ultracode CMS