AKTUALITY
Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - 28.06.2017

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva - 28.06.2017
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna pozýva občanov na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna, ktoré sa uskutoční v stredu 28. júna 2017 o 14.00 hod. v sále Kultúrneho domu, Opátska 18 s nasledovným programom: body rokovania 1 až 15, body rokovania 16 až 31. Z dôvodu rozsiahlosti sú zvlášť zverejnené prílohy: k bodu 10, k bodom 11 a 12, k bodom 13, 14 a 18, a k bodom 23, 27 a 28.


22.06.2017 10:24
Kontajner na bioodpad-24.06.2017

Kontajner na bioodpad- 24.06.2017
Mestská časť Košice- Krásna v spolupráci s mestom Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej pristavenie
kontajnera na zber BIOODPADU! Kontajner bude umiestnený na stanovišti za budovou miestneho úradu v sobotu 24. júna 2017 v čase od 08.00 do 16.30 hod. Do kontajnera je možné vhadzovať: kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. Do kontajnera NEPATRÍ: odpady s domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad! Priestor, na ktorom bude pristavený kontajner, je monitorovaný kamerovým systémom.
Ďakujeme, že do kontajnera budete vhadzovať len povolený odpad.


21.06.2017 13:35
Zmena termínu zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Zmena termínu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Miestny úrad Košice- Krásna oznamuje zmenu termínu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice- Krásna. Zasadnutie sa uskutoční v stredu 28. júna 2017 o 14.00 hod. v sále Kultúrneho domu, Opátska 18.

20.06.2017 13:23
Oznam- ukončenie rekonštrukcie plynovodu- Adamova, Smutná, K majeru

Oznam- ukončenie rekonštrukcie časti plynovodu- Adamova, Smutná, K majeru
Spoločnosť SPP, a. s. oznamuje občanom, že ukončila rekonštrukciu časti plynovodu na uliciach Adamova, Smutná, K majeru. Od 26. júna 2017 budú na potrubí vykonané štátne tlakové skúšky. Následne začne SPP a.s. s opravou rozkopaných komunikácii.
Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť.

19.06.2017 19:32
Vyhlásenie zákazky podľa § 117 ZVO

"Prenájom farebného multifunkčného zariadenia" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 19.06.2017)

19.06.2017 16:01
Školenie zamestnancov 22.06.2017

Školenie zamestnancov
Miestny úrad Mestskej časti Košice- Krásna oznamuje občanom, že z dôvodu školenia zamestnancov v oblasti CO bude dňa 22. júna 2017 miestny úrad od 14.00 hod z a t v o r e n ý.
Ďakujeme za pochopenie.

19.06.2017 08:10
Antarktída 2017

Antarktída 2017
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Kaštieľ Krásna, n. o. Vás pozývajú na slávnostné otvorenie výstavy fotografií prof. RNDr. Martina Bačkora, DrSc. "Antarktída 2017", ktoré sa uskutoční v pondelok 19. júna 2017 o 12.00 hod. za účasti autora fotografií a dekana Prírodevedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD. Výstava potrvá až do  10. júla 2017, vstupné je dobrovoľné.
Tešíme sa na Vás.

16.06.2017 10:03
Pozvánka na Deň Krásnej 2017

Pozvánka na Deň Krásnej
Starosta Mestskej časti Košice- Krásna a kultúrna komisia Vás pozývajú na kultúrno- spoločenské podujatie pri príležitosti osláv Dňa Krásnej, ktoré sa uskutoční v stredu 5. júla 2017 o 16.00 hod. v priestoroch školského ihriska. Pre návštevníkov je pripravený zaujímavý program, ktorý zahŕňa občerstvenie, bohatú tombolu a vystúpenie skupiny Senzus. Pre dámy a pánov sú pripravené vtipné súťaže, záujemcovia si môžu zdarma vyskúšať jazdu na koňoch. Odvážnejších možno zláka jazda na kolotoči i streľba na ruže zo strelnice.
Tešíme sa na Vás.

15.06.2017 10:59
Verejné obstarávanie - vyhlásenie zákaziek s hodnotou vyššou ako 1000 EUR bez DPH - PC zostavy

"Počítačové zostavy pre učtáreň a mzdové pracovisko" - výzva na zaslanie cenovej ponuky (zverejnené 14.06.2017)

14.06.2017 17:24
Rodinné centrum Pimpollo - program JÚN

Rodinné centrum Pimpollo - program JÚN
Rodinné centrum Pimpollo pre Vás znova pripravilo zaujímavý program na celý mesiac jún i nové tvorivé dielne.
Zároveň môžete detičky prihlásiť do krúžku ľudového tanca Halúzka, do predškolského kurzu hudobnej školy YAMAHA. Celá rodina sa môže rozhýbať prostredníctvom cvičenia "Spoločne a navzájom".


14.06.2017 16:51
VYHĽADÁVANIE

Zasielanie informácií emailom

Mobilná aplikácia Košice - Krásna

KONTAKTY
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna
Opátska 18, Košice-Krásna
IČO: 006 910 20
DIČ: 20 118 6860
IBAN: SK06 5600 0000 0004 0279 5002
Kancelária prvého kontaktu
Tel.: 055/7291 039
Poruchové služby:
Elektrina: 0800 123 332 ( www.vse.sk )
Plyn: 0850 111 727 (
www. spp.sk )
Voda: 055/ 642 75 07
Kanalizácia: 055/6852 874
Mestská časť Košice- Krásna má v správe kanalizačné prípojky na uliciach: Bezručova, Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná, Keldišova, Nová, Pri sídlisku, sv. Gorazda, Goetheho, Za mostom a časť prípojok na uliciach: Beniakova, Pollova, Urbárska, Na močidlách. V ostatných prípadoch je pri poruche potrebné volať vodárenskú spoločnosť.
Bezplatná infolinka:
0800 101 777

Video o mestskej časti Košice Krásna

Košice - Krásna
pekné miesto pre život

Pohľad na našu mestskú časť očami "futurefly" naozaj chytá za srdce.

Pohľad na štrkovisko v Krásnej

Štrkovisko Košice – Krásna
Aktuálne letecké zábery na vodnú plochu a prírodu

Reportáže TV región o kaštieli

Kaštieľ Krásna
Reportáž TV región o kaštieli


NÁHODNÉ FOTO FOTOGALÉRIE


Powered by: Profistranky CMS