Úradná tabuľa
Desiatka v Krásnej - hľadáme dobrovoľníkov

Mestská časť Košice- krásna hľadá dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomôcť pri organizovaní prvého ročníka behu "Desiatka v Krásnej", ktorý sa uskutoční 15. apríla 2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a bližšie informácie získajú u organizátora behu MUDr. Antona Paľovčíka, MPH na telefónnom čísle 0904 433 003, alebo elektronicky na adrese dr.anton.palovcik@gmail.com.

05.02.2018 10:17
Powered by: Ultracode CMS