Úradná tabuľa
Deratizácia v mestskej časti Košice- Krásna

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach nariadil mestským častiam mesta Košice, právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom, ako aj obyvateľom mesta Košice zabezpečiť vykonanie celoplošnej deratizácie v objektoch v ich, vlastníctve, správe alebo užívaní v termíne od 09.10.2017 do 30.11.2017 nasledovným spôsobom.

04.10.2017 10:17
Powered by: Ultracode CMS