Úradná tabuľa
Celoročné upratovanie 2017- upozornenie

Vážení občania, v súvislosti s blížiacim sa termínom posledného tohtoročného umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov podľa rozpisu celoročného upratovania, t. j. od 16. novembra do 23. novembra 2017, si dovoľujeme upozorniť vás, aby ste  na uloženie odpadu využili kontajnery na Golianovej ulici pri lávke a na konci Urbárskej ulice. Kontajner umiestnený na ul. 1. mája je kapacitne určený pre potreby záhradkárov z danej lokality. Zároveň Vás upozorňujeme na zákaz sypania smeti mimo kontajnera!
Ďakujeme za pochopenie.

09.11.2017 14:32
Powered by: Ultracode CMS